Машина и опрема

Апликацијата од нерѓосувачки челик за машини и опрема го вклучува полето подолу:
1. Петрохемиска опрема, Хемиска опрема за бои, Фармацевтска хемиска опрема, Пакување кула
2. Производство на транспортна опрема, како што се воз, бродска цевка, дел од тоалетот, кочија, палета, скала
3. Опрема за производство и транспорт на кислород
4. Опрема за генерирање на енергија
5. Опрема за правење храна
6. Фармацевтски машини
7. Третман и транспорт на вода
8. Друга машина и опрема, разделник на клипни прстени, заптивка на моторот, текстилни делови

Машина и опрема