Сечење на вода

Воден млаз сечење со помош на воден млаз под висок притисок, може произволно да ги издлаби работните парчиња под контрола на компјутерот, има слаб ефект врз работните парчиња физички и хемиски својства поради процесот е завршен во нормална температурна средина. Во меѓувреме без изгорување, тесен шев, чист и еколошки.

Опсег на процеси
Дебелина на плочата/листот: < 120 mm
Ширина: < 4000мм
Должина: < 12000 mm
Ширина на шевовите: 2mm – 2.7mm
Толеранција: -1mm – 1mm, -2mm – 2mm

Сечење на вода
Сечење на вода