Електронски делови

Широко се користи во електронски делови
1. заштитна канта/заштитна футрола за додатоци со висока фреквенција
2. храпнел/пружински дел за спроводливост со допирање на дел, релеен дел
3. рамка за поддршка за лиење со вбризгување, рамка за белешки, рамка за телефон
4. структурен дел, буре за машина за перење
5. приклучоци за конектор
6. други, ќелија со копче

Дел за мобилен телефон
Дел за мобилен телефон
Електронски делови